Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
 • Facebook
 • Facebook
 • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Chceme spravedlivou a sociální Evropu!

Chceme spravedlivou a sociální Evropu!

Programový manifest ČSSD pro volby do Evropského parlamentu 23.-24. 5. 2014.

Před deseti lety jsme se rozhodli vstoupit do Evropské unie. Získali jsme příležitost zapojit se do silného společenství v době, kdy ani státy mnohem větší, početnější a ekonomicky výkonnější, než je ten náš, nejsou schopny samy čelit tlakům finančních trhů a globalizace. Sjednocená Evropa nám dává možnost nestát osamoceně proti mocným sousedům, ale jednat jako jedna z dvaceti osmi rovnoprávných členských zemí. Členství v EU posiluje po všech stránkách bezpečnost a autoritu České republiky.

Tam, kde byl v minulosti náš hlas slabý, můžeme nyní koordinovat svůj postup s dalšími zeměmi, a tak svůj hlas zesílit!

Během posledních let jsme ale také zjistili, že Evropská unie nefunguje vždy tak, jak bychom si přáli. Evropa nebyla nikdy tak bohatá, jako je dnes. Přesto v ní hrozí osmdesáti milionům obyvatel chudoba. Mnozí další jsou bez práce, stále více lidí žije v rostoucí nejistotě z budoucnosti. V nejvyšších patrech ekonomiky a společnosti se přitom hromadí obrovské zisky a kumulují velké majetky plynoucí ne vždy z poctivé práce a poctivého podnikání, ale také ze spekulací, korupce a zneužívání veřejných peněz.

Jedny země jsou v neúprosné konkurenci stavěny proti druhým. Podbízejí se přízni investorů snižováním daní pro nadnárodní firemní kolosy a snižováním odměny za práci pro ty, kteří zatím ještě práci mají. Občané jsou zbavováni jistot dostupného vzdělání, zdravotní péče a důchodů. Rozmáhá se agenturní zaměstnávání, na lidech v sociální tísni často parazitují lichváři a exekutoři.

Zároveň na úrovni jednotlivých zemí i celé Evropy bují byrokratické mechanismy. Procesy rozhodování nejsou pro občany srozumitelné a průhledné, nejrůznější lobbisté směrují toky peněz podle přání těch, kteří je platí. Chybí silnější demokratická kontrola.

Pravicové strany v posledních letech vytvářely Evropu založenou na strachu a škrtech. Sociální demokraté, kteří byli v Evropském parlamentu v menšině, bojovali za silnější, sociálně spravedlivou a demokratickou Evropu. Na tomto úsilí se v rámci evropského sociálnědemokratického klubu podílelo i sedm poslanců ČSSD z České republiky.

ČSSD se díky vaší podpoře stala před několika měsíci nejsilnější vládní stranou. Pod vedením premiéra Bohuslava Sobotky pracujeme v nové vládě na tom, aby se situace v naší zemi změnila k lepšímu. Ale potřebujeme k tomu i dobrou spolupráci s Evropskou unií a podporu v Evropském parlamentu. Čím víc bude Evropa sociálnědemokratická, tím lépe bude nová česká vláda schopna zajistit obrat naší země k růstu a prosperitě.

Jsme přesvědčeni, že Evropa se musí změnit. Letošní volby do Evropského parlamentu budou jiné než před pěti lety. Váš hlas v květnu totiž poprvé rozhodne o tom, kdo se stane příštím předsedou Evropské komise, tím, kdo Evropu fakticky reprezentuje a vede. Zvolením sociálního demokrata zajistíme, že Evropská komise bude prosazovat udržení sociálního státu, a nikoliv jeho postupné rozbití. Chceme zpět Evropu, která bude vytvářet pracovní místa a zajistí lidem důstojnost a jistoty. Abychom to dokázali, potřebujeme Vaši podporu, Vaši účast ve volbách do Evropského parlamentu, Váš hlas pro ČSSD.

Pokud zvolíte ČSSD, chceme využít mandát, který nám poskytnete, k prosazování následujících cílů:

 • Zasadíme se o to, aby lidé měli takovou práci, která jim zajistí důstojný život. Evropský sociální model musí garantovat také dostupnou a kvalitní zdravotní péči a jistotu zabezpečení ve stáří.
 • Budeme bojovat proti otrokářským praktikám na pracovním trhu, včetně současné podoby agenturního zaměstnávání.
 • Přispějeme k důsledné kontrole sociálních a pracovních práv prostřednictvím fungující inspekce práce na evropské úrovni a posílení role odborů.
 • Zvyšováním minimální mzdy pomůžeme zabránit zničujícímu honu za co nejnižšími náklady na práci.
 • Prosadíme programy na snížení nezaměstnanosti zejména mladých lidí bez praxe a nezaměstnaných starších padesáti let.
 • Nastartujeme ekonomiku, podpoříme investice do infrastruktury, která lépe propojí členské státy. Podpoříme inovace, výzkum a chytrou progresivní hospodářskou politiku. Přispějeme k obnovení silné průmyslové politiky EU, která zajistí vytvoření pracovních míst oproti jejich odlivu do třetích zemí.
 • Sladěním daňových systémů v EU přispějeme k posílení společného trhu, zatraktivnění EU pro investory a pracující a ukončíme vyčerpávající daňovou soutěž mezi členskými státy EU.
 • Za svou povinnost považujeme prosadit efektivní boj proti daňovým rájům a finančním spekulacím.
 • Zlepšíme regulaci bankovního sektoru v EU, abychom zabránili opakování krize, kterou vyvolala chamtivost finančních spekulantů.
 • Chceme Evropu, která zajistí rovné příležitosti a svobodný pohyb všem svým občanům. Evropu postavenou na solidaritě mezi členskými státy a respektu k lidským právům.
 • Chceme kvalitní potraviny, bezpečné výrobky a pravidla, která budou chránit spotřebitele i poctivé obchodníky.
 • Zasadíme se o Evropu, která bude investovat do zlepšení životního prostředí, ochrany ovzduší, čistých technologií a energetických úspor.

Kandidáti ČSSD chtějí Evropu změnit k lepšímu. Evropská unie nesmí pokračovat v politice, která vede ke ztrátě důvěry občanů. Vysokou účastí ve volbách do Evropského parlamentu zajistíte silné zastoupení sociálnědemokratických poslanců. Přispějete tím k vytvoření většiny sociálnědemokratického klubu v Evropském parlamentu. Sociální práva musí být nezpochybnitelná.

Platí, že Evropa bude taková, jakou si ji uděláme. Souhlasíte s námi? Přijďte, prosím, k volbám. Volte do Evropského parlamentu kandidátku České strany sociálně demokratické.

Manifest_EP_Volby [PDF, 536 kB]

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze