Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Cesty k dalšímu růstu reálné výše důchodů

Cesty k dalšímu růstu reálné výše důchodů

Zdeněk Škromach odpovídá na dotaz z portálu ParlamentníListy.cz.

Dotaz od anajp

Dobrý den, došla jsem k závěru, že dochází k nespravedlivé valorizaci důchodu. Jelikož občanovi z vyšším výdělkem se vypočítává důchod z vyššího základu a tím jsou již zvýhodnění. Životní úroveň důchodcům klesá všem stejně .Tím že se zvedá valorizace procentně tak je to nespravedlivé. Potraviny stojí pro všechny stejně, tak proč mají mít více přidáno na potraviny co mají vyšší důchod ,jak ten co ho má nižší . Ti co mají vyšší důchody mají více i na kulturu a co my, co máme problém najít rezervy na kulturu . 

Byla bych ráda, kdyby jste se tím mohli zabývat na parlamentní scéně.

Odpověď

Vážená paní,

valorizace důchodů v sobě zahrnuje dnes dvě složky, a to část, která reaguje na růst cen (optimální by bylo postupovat zde důsledně podle spotřebního koše domácností důchodců) a dále část, která bere zřetel na zásluhovost, která byla do výše přiznaného důchodu promítnuta s ohledem na to, po jak dlouhou dobu důchodce v průběhu aktivního života pracoval a jak vysoké odváděl "důchodové" pojistné. Vyvážit správně obě složky valorizace není snadné, vždy je třeba přihlížet ke konkrétní situaci, na kterou valorizace důchodů reaguje (zejména k tomu, jaké ceny rostou, jak rychle se zvyšují, popř. které zboží či které osoby postihuje tento růst nejvíce, zda na důchodce dopadají daňové změny, změny podmínek pro výplatu důchodu při zaměstnání apod.). 

Solidarita se projevuje již při samotném výpočtu důchodu. Následná valorizace již pouze podtrhuje míru solidarity a spravedlnosti z procesu výpočtu, pokud bychom i zde valorizovali částkou a nikoli procenty, zcela bychom popřeli společenské a zásluhové rozdíly. Důchod se skládá ze dvou složek, základní výměry, která je stanovena pevnou částkou a nyní činí 2 400 Kč měsíčně, a procentní výměry, která se stanoví individuálně procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění. Osobní vyměřovací základ se ještě redukuje a tím se rozdíly opět vyrovnávají a je zde opět projev další solidarity vyšší příjmové skupiny ke slabší. 

Zvyšovat všechny důchody stejně se zdá být na jedné straně opodstatněné s ohledem na Vámi uváděnou argumentaci, že ceny dopadají také na všechny osoby důchodce stejně, ale na druhé straně se na nás obracejí i důchodci, kteří požadují zachování zásluhovosti i ve valorizacích důchodů, aby bylo zachováno celoživotní ocenění pracovních zásluh a podílu konkrétních osob na financování všech sociálních systémů v České republice, které je vyjádřeno právě rozdíly ve výši přiznaných důchodů. Tito důchodci poukazují rovněž oprávněně na skutečnost, že plošné, pro všechny nominálně stejné zvyšování důchodů by pokrývalo vedle osob vykonávajících práce s nízkými výdělky i osoby, které se po převážnou část svého života práci vyhýbaly, popř. se po převážnou část svého života vyhýbaly odvádění pojistného na důchodové pojištění, popř. odváděly toto pojistné pouze v minimální výši a mají z toho důvodu i malý důchod. Takový postup, který by tyto nízké důchody výrazněji zvyšoval, pak vnímají jako velmi nespravedlivý vůči těm, kteří po celou dobu svého aktivního života poctivým odváděním daní a pojistného nesli zátěž financování všech sociálních systémů v ČR a díky příjmové solidaritě českého důchodového systému spolufinancují i nižší důchody.

Diskuse, která je na toto téma vedena ve vládní Odborné komise pro důchodovou reformu, vede zatím k závěru, že vždy by měla valorizace pokrývat reálný růst cen podle spotřebního koše důchodců. To by zajistilo, že se životní úroveň důchodců nebude zhoršovat.  Podle ekonomických možností by měly být hledány cesty k dalšímu růstu reálné výše důchodu, které by vyjadřovaly podíl důchodců na prosperitě v České republice. V současné době se zdá, že postupně se lepšící ekonomické výsledky v naší zemi umožní i vyšší zvýšení důchodů, než tomu bylo v minulých letech.

Hezký den, Zdeněk Škromach

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze