Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Brno navyšuje příspěvek na sociální prevenci

Brno navyšuje příspěvek na sociální prevenci

Obsahem předkládaného materiálu, který schválila Rada města Brna ve středu 21. srpna 2014, je návrh na navýšení finančních prostředků Odboru sociální péče pro rok 2015 na služby sociální prevence (specifikované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) provozované stávajícími poskytovateli tak, aby byl zajištěn požadavek Jihomoravského kraje kofinancovat tyto služby městem Brnem v minimální výši 20 % z celkových nákladů.

Splněním této podmínky Jihomoravský kraj, na který od roku 2015 přechází financování sociálních služeb z MPSV, dofinancuje zbývající část celkových nákladů.

Služby sociální prevence jsou zabezpečovány jak příspěvkovými organizacemi, tak nestátními neziskovými organizacemi i městem Brnem. Většina služeb sociální prevence byla po dobu šesti let financována z „Individuálního projektu Jihomoravského kraje na vybrané služby sociální prevence“ (dále IP JMK), který v roce 2014 končí. Ušetřené prostředky za toto období byly použity jednak na rozvoj a zkvalitnění služeb nezařazených do IP JMK v souladu s prioritami aktuálního komunitního plánu sociálních služeb města Brna (NNO a CSS, p. o.), jednak uloženy do Fondu rezerv a rozvoje (Brno a CSS, p. o.).

Na rok 2015 byl schválen navazující IP JMK na dobu devíti měsíců (leden–září 2015), do něhož budou zařazeny pouze čtyři typy služeb sociální prevence (azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra a sociálněterapeutické dílny). Ostatní služby sociální prevence dosud financované z IP JMK nyní přejdou zpět do dotačního řízení na sociální služby z rozpočtu města Brna tak, jak tomu bylo před jejich zařazením do zmíněného projektu.

Závěr

Pokud chce město Brno zachovat stávající funkční síť služeb sociální prevence, je nutné navýšit finanční prostředky v rozpočtu města Brna pro rok 2015 o 21 341 tis. Kč, aby byla naplněna podmínka kofinancování ze strany města Brna v minimální výši 20 % z celkových nákladů. Bude-li tato podmínka naplněna, JmK dofinancuje zbývající část nákladů.

Zdroj: MMB

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze