Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Benešová: Lituji budoucího ministra spravedlnosti

Marie Benešová, poslankyně za ČSSD a ministryně spravedlnosti vlády v demisi ve sněmovně k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2014.

Děkuji, pane předsedající. Pane předsedající, dámy a pánové, obdržela jsem jako dosluhující ministryně spravedlnosti nový rozpočet, kde je snížení ve výdajové části ve výši 292 mil. korun. S uvedeným návrhem se nemohu ztotožnit, byť se snažím a chápu potřebu budoucí koalice šetřit, ale musím také varovat budoucího ministra spravedlnosti, které vzejde právě z této koalice, před jednoznačnými úskalími, která se tady budu snažit stručně interpretovat.

Tak předně rozpočet kapitoly na rok 2014 je souvztažně navýšen o příjmy a výdaje ve výši 900 mil. korun. Zapojení těchto výdajů je podmíněno splněním příjmů za soudní poplatky ve výši 700 mil. korun a za odprodej nepotřebného majetku ve výši 200 mil. korun. To znamená, že s uvedenými výdaji nemohu v průběhu roku kalkulovat a může se stát, že je nebudu moci ani čerpat. Odprodej majetku je velmi komplikovaný a velmi obtížné je i plánovat z něj získané příjmy. Problém s vázáním výdajů na příjmy ze soudních poplatků nastává již v letošním roce, patrně vlivem přechodu na nový občanský zákoník. Může tak nastat reálně situace jako v minulosti, zejména v roce 2009, kdy rozpočet pokrýval provozní výdaje jen na devět měsíců roku a soudy nebyly schopny ve lhůtách splatnosti dostát svým závazkům, zejména uhradit náklady nutné obhajoby.

Za druhé je nutné upozornit, že rezort Ministerstva spravedlnosti spravuje nejvíce organizačních složek státu, celkem 115. Jenom Vězeňská služba jako jedna organizační složka zajišťuje provoz 35 věznic umístěných v rámci celé České republiky. Z uvedeného je zřejmé, že pokrytí veškeré činnosti těchto složek samozřejmě vyžaduje k tomu adekvátní výdaje na provoz a nelze je tak snížit, aniž by byly zváženy veškeré dopady.

Provozní výdaje byly minimalizovány už dříve nákupem energií na komoditní burze i centralizovanými nákupy nejpodstatnějších komodit. Už v minulosti došlo ke zkrácení provozních výdajů cca o 60 mil. korun. I s touto proběhlou úpravou se budou zejména justiční složky obtížně vyrovnávat.

Bylo znemožněno také předzásobení materiálem a surovinami převodem z nevyčerpaných sociálních dávek v letošním roce. Dvě rozpočtová opatření nebyla v minulých dnech výborem schválena, ač jiná obdobná schválena byla od mých kolegů. Považuji to za poněkud nesystémové.

Ve mzdové oblasti jsem ráda alespoň za 2 % navýšení platů, neboť uvedená oblast je dlouhodobě celkově finanční podhodnocena. Nepřichází zde v úvahu jakékoli snížení. Naopak, pokud se podařilo zajistit nějaké úspory v ostatních výdajích, byla tato oblast vždy posilována. Jako příklad zde mohu uvést zapisovatelky na soudech, které berou např. 11 tisíc korun po zaučení a s takovýmto platem hned odcházejí do soukromé sféry. Průměrný plat v justiční části je oproti průměru v nepodnikatelské sféře nižší téměř o 5 tisíc korun. Obdobně zaostávají platy příslušníků Vězeňské služby za platy v ostatních bezpečnostních sborech, zejména pak ve srovnání s celníky.

Jako čtvrtý bod upozorňuji, že v oblasti programového financování se podařilo získat finanční prostředky na novou výstavbu Krajského soudu v Ústí nad Labem, kde budou umístěny další organizační složky zde tedy sídlící justice. Nelze tyto výdaje krátit. Upozorňuji, že tento krajský soud byl třikrát vytopen a jeho stav je dezolátní.

Závěrem upozorňuji, že při projednání návrhu rozpočtu na rok 2014 ve výborech Poslanecké sněmovny, konkrétně v ústavně právním a ve výboru pro bezpečnost, bylo konstatováno, že stávající rozpočet by měl zajistit financování rezortu do konce roku. Neumožňuje však jeho rozvoj, případné reformy. Takže souhrnem lituji budoucího ministra spravedlnosti, který tento rozpočet zdědí, pokud jej takto pokrátíte, a žádám, aby byly ponechány tyto finanční prostředky, které chcete pokrátit v uvedené části v kapitole. Děkuji.

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze