Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Amazon může přijít do Brna. Vznikne nejméně 1 500 pracovních míst

Roman Onderka primátor města Brna za ČSSD pro ČT24 komentoval fakt, že město Brno udělalo poslední krok k tomu, aby americká společnost Amazon mohla zahájit výstavbu logistického centra v lokalitě Brněnská průmyslová zóna – Černovická terasa (BPZ), kde nově vznikne nejméně 1 500 pracovních míst.

Zastupitelé města na svém zasedání v úterý 20. května 2014 odsouhlasili návrh změny Územního plánu města Brna, která spočívá ve zrušení části regulativů pro oblast BPZ.

Podporu vstupu americké společnosti Amazon zastoupené společností CTP Invest, spol. s r. o., a Bor Logistics, spol. s r. o, vyjádřila rovněž vláda České republiky svým usnesením č. 357 ze dne 12. května 2014, kdy souhlasila s využitím BPZ bez podmínek, které byly stanoveny usnesením vlády z října 2000 a z května 2003. Smluvní podmínky se staly neúčinnými přijetím zákona č. 174/2003 Sb.

Zastupitelstvo města rozhodlo v návaznosti na ustanovení paragrafu 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Dle usnesení vlády může být převod pozemků realizován za podmínky, že statutární město Brno zajistí prodejem pozemků pro účely investice firmy Amazon v BPZ nejméně 1 500 pracovních míst.

Rozhodnutí zastupitelů se rovněž týká smluvního vztahu s Ředitelstvím silnic a dálnic, který byl v nedávné době podepsán a znamená zahájení příprav k vybudování dálničního nájezdu na Černovickou terasu, který významným způsobem odlehčí dopravě v městských částech Černovice a Slatina.

„Zrušení regulativů pro oblast Černovické terasy je závěrečným krokem k tomu, aby investor zahájil přípravné kroky vedoucí k výstavbě logistického centra americké firmy Amazon a tím mohlo vzniknout nejméně patnáct set nových pracovních míst. Je to maximum toho, co mohlo Brno udělat pro to, aby kromě pracovních míst vznikl ve městě také dálniční nájezd, který ulehčí městským částem v dané lokalitě. Jsem přesvědčen o tom, že jsme nezklamali ani občany, ani vládu ČR," uvedl primátor Onderka.

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze