Facebook stránka Facebook osobní profil Youtube
  • Facebook
  • Facebook
  • Youtube

Ing. Zdeněk Škromach Exmístopředseda Senátu Parlamentu ČR
Exministr práce a sociálních věcí

Aktivní politika zaměstnanosti je nejlepší cestou jak uspořit veřejné prostředky

Aktivní politika zaměstnanosti je nejlepší cestou jak uspořit veřejné prostředky

Zdeněk Škromach odpovídá na dotaz čtenářky webu ParlamentníListy.cz

Dotaz od: Betinka

Vážený pane místopředsedo, jedním z řešení, které prosazuje sociální demokracie, je potřeba významně podpořit rozvoj investic do dopravní a obecní infrastruktury. Dále je podle Vás nutné zvýšit podporu aktivní politiky zaměstnanosti, včetně mnohem většího počtu míst ve veřejně prospěšných pracích. Mohu se zeptat, jak to chcete realizovat? Myšlenka hezká, ale kde na to brát?

Odpověď:

Vážená paní (slečno),

pokud jde o zvýšení vládních výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti, pak je třeba při posuzování této otázka brát v úvahu několik aspektů. Především je třeba si uvědomit, že situace na trhu práce v ČR je špatná (v současnosti evidují úřady práce více než půl miliónu nezaměstnaných) a jsou zde určité prognózy, že v letošním roce může dojít k dalšímu negativnímu vývoji v této oblasti. Je tedy nutná určitá adekvátní reakce na tento nepříznivý stav. Současná vláda místo důrazu na vytváření nových pracovních míst a na programy aktivní politiky zaměstnanosti, které by umožnily zachovat nebo rozvinout pracovní schopnosti a návyky lidí bez práce a přispěly tak k jejich rychlému návratu na pracovní trh, sází na restrikce a zhoršování podmínek uchazečů o zaměstnání, zřejmě s představou, že tak vylepší alespoň opticky statistiky.

Na druhé straně ale v posledních letech omezuje prostředky pro aktivní formy politiky zaměstnanosti (pokud jde o tyto výdaje, jsou v ČR asi desetinásobně nižší než např. v Německu, Dánsku či Rakousku). Navíc v souvislosti se současným převodem výplat dalších dávek do kompetence úřadů práce se dále omezuje jejich kapacita pro provádění aktivní politiky zaměstnanosti.

Pokud jde o dotaz na zdroje, které by měly pokrývat tyto aktivity, pak existuje řada možností, jak tyto prostředky získat. Stačilo by zavést alespoň elementární pořádek a systém do všude skloňovaného mechanismu rozdělování veřejných zakázek, stačilo by omezit neustálé „outsourcování“ činností dosud vykonávaných státními institucemi do soukromých rukou (nejlépe do firem kamarádů), stačilo by efektivně zasáhnout v takových případech, jako jsou ve Švýcarsku „ulité“ miliardy v kauze MUS, stačilo by nerozdávat další miliardy různým šmelinářům v rámci tzv. církevních restitucí.

Navíc prostředky věnované na zvyšování zaměstnanosti nejsou jednosměrnou záležitostí, vrací se v podobě daní a dalších odvodů lidí, kteří najdou nové zaměstnání a kteří už také nejsou „konzumenty“ sociálních dávek. Vytváření nových pracovních míst a aktivní politika zaměstnanosti je tedy tou nejlepší cestou, jak v konečném stádiu veřejné prostředky uspořit.

S pozdravem

Zdeněk Škromach

Nahoru | Kontakt

Copyright © 2014 Ing. Zdeněk Škromach. Všechna práva vyhrazena. | mobilní verze